TIN TỨC

Khu dân cư Đại Nam hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng

Những năm qua, Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, các lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ và hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ, kéo theo thị trường bất động sản Bình Dương có sự chuyển mình nhanh chóng. Khởi đầu là khu công nghiệp Bình Đường…

Chi tiết